BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Tứ Phương Tăng

Ấp Xa Trạch, Xã Phước An, Huyện Bình Long,
Tỉnh Bình Phước
, Việt Nam

Liên lạc: Tỳ khưu Thiện Hòa (trụ trì)
ĐT: 0651 - 616 007


Source: Bình Anson (11-2004)

Source: Đinh văn Phước (04-2005)

Source: Phạm Lực (11-2005)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 10-06-2006