BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Từ Quang

63 Trần Bình Trọng,
Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM


Source: Bình Anson, 12-2002

Tk Thiện Minh & Tk Tuệ Lực

Source: Quảng Đức, 12-2003

Source: Bình Anson, 11-2004


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 20-12-2004