BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Từ Thiện

Km 90, Ấp Đồn Điền 1, Xã Túc Trưng,
Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng NaiTỳ khưu Pháp Đăng (trái) & Tỳ khưu Minh Tịnh (phải)

Source: Bình Anson (12-2001) & Tỳ khưu Thiện Minh (2004)


Source: Tỳ khưu Pháp Đăng (2004)


Lễ Kiết Giới Sima
(22-07-2005)

Photo: Hoa Lan (07-2005)


Source: Bình Anson (02-2006)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 15-04-2006