BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Viên Không

Khu 2, Ấp 4, Xã Tóc Tiên,
Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu


Source: Bình Anson, 12-2002

Source: Bình Anson, 11-2004

Kathina, 2005 (Photos: Phạm Lực, 11 & 12-2005)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 26-12-2005