BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Kỳ Viên

52 Rue Pierre Semard
93150 Le Blanc Mesnil. FRANCE
Tel: (33-1) 48-65-57-68


Source: www.phatgiaonguyenthuy.com (2004)

Bhikkhu Gnanissara

Photos: Quảng Đức (06-2004)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 15-06-2004