BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Phật Bảo
(Pagode Buddharatanarama)

3 Rue De Broca
91600 Savigny Sur Orges
FRANCE
Tel: (01) 69 44 18 82Ngài Hộ Tông


Ngài Giới Nghiêm

Source: Tỳ khưu Thiện Minh (01-2005)Hòa thượng Kim Triệu (trái) &
Tỳ khưu Đức Minh (phải)

Tỳ khưu Đức Minh

Source: Phật tử Pháp quốc (07-2005)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 25-08-2005