BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Thanh Long

42/23 Ấp Tân Lập, Phường Phú Thọ,
Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương


Lễ Chú Nguyện Vùng Đất Xây Tháp Xá Lợi

Lễ Dâng Y Kathina, 2001

Lễ Dâng Y Kathina, 2002


Source: Photos supplied by Bhikkhu Minh Tịnh


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 15-01-2003